Annacarlaesimona, Street style

Crazy for VETEMENTS sweaters

Annacarlaesimona fashion without a face crazy for vetements sweaters

Annacarlaesimona fashion without a face crazy for vetements sweaters

Annacarlaesimona fashion without a face crazy for vetements sweaters

Annacarlaesimona fashion without a face crazy for vetements sweaters

Annacarlaesimona fashion without a face crazy for vetements sweaters

Annacarlaesimona fashion without a face crazy for vetements sweaters

Annacarlaesimona fashion without a face crazy for vetements sweaters

Annacarlaesimona fashion without a face crazy for vetements sweaters